LSI22004 - Get Business Data functionality does not return data
Incident Report for TALXIS
Resolved
EN:
Issue had been mitigated.

CZ:
Problém byl vyřešen a funkcionalita obnovena.
Posted Mar 18, 2022 - 10:52 CET
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Mar 09, 2022 - 14:56 CET
Identified
EN:
Features using Get Business Data functionality does not return data for lower percentage of records.
The incident has already been resolved for account records with Czech identification number, the error still occurs with Slovakian accounts.
We are working on a fix to this issue and apologize for any inconveniences caused. Thank you for your patience.

CZ:
Funkce využívající získávání zákaznických dat z registrů nevrací data pro nižší procento záznamů.
Incident byl již vyřešen pro všechny záznamy obchodních vztahů s českým identifikačním číslem, chyba se stále vyskytuje u slovenských obchodních vztahů.
Na odstranění tohoto problému pracujeme a omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Děkujeme za Vaši trpělivost.
Posted Mar 09, 2022 - 14:56 CET
This incident affected: TALXIS (Apps).