All Systems Operational

About This Site

EN: Welcome to TALXIS Status page. You will find incidents affecting our customers here. For support support and service visit our service desk.

CZ: Vítejte na stránce pro dokumentaci stavu služeb TALXIS. Zde můžete nalézt přehled incidentů, které ovlivňují klienty našich aplikací. Pro podporu a dotazy navštivte náš service desk.

Microsoft Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Power Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Azure ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
TALXIS Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Integration ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Platform ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Sep 18, 2021

No incidents reported today.

Sep 17, 2021

No incidents reported.

Sep 16, 2021

No incidents reported.

Sep 15, 2021

No incidents reported.

Sep 14, 2021

No incidents reported.

Sep 13, 2021

No incidents reported.

Sep 12, 2021

No incidents reported.

Sep 11, 2021

No incidents reported.

Sep 10, 2021

No incidents reported.

Sep 9, 2021

No incidents reported.

Sep 8, 2021

No incidents reported.

Sep 7, 2021

No incidents reported.

Sep 6, 2021

No incidents reported.

Sep 5, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 5, 12:58 CEST
Update - CZ: Příležitosti mohou být uzavírány standartním způsobem. Pokud příležitost bude uzavřená skrze dialog proběhne standartní logika. V případě, že dialog bude opuštěn bez dokončení příležitosti process se uzavře a musí být znova otevřen pro uzavření příležitosti. Dbejte prosím zvýšené pozornosti při klikání na tlačítko "finish". Kontaktujte podporu pro znovuaktivování procesu.

Děkuji.

EN: The Opportunity can be closed using standard practices. If the "finished" button is clicked the Opportunity will immidiately close the process however if you finish the opportunity in the dialog. The Opportunity will close using standart logic. However if the Opportunity will not be closed after clicking the "finish" button for example by leaving the dialog without closing the Opportunity the process has to be openned again. Contact support if you need to reopen the process.

Thank you.
Aug 17, 10:34 CEST
Identified - CZ:
Příčina byla identifikována, čekáme na vyjádření Microsoft.

EN:
The issue is identified and we are waiting for Microsoft's response.
Aug 16, 22:39 CEST
Investigating - CZ:
Při pokusu o výhru příležitosti může dojít k dokončení procesu, ale příležitost zůstane otevřená. Tento stav se projeví v případě, kdy uživatel nedokončí kroky v dialogu výhry příležitosti.

Příčinou je nefunkční API preventDefault v rámci onPreProcessStatusChange po servisní aktualizaci Power Apps.
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/model-driven-apps/clientapi/reference/events/onpreprocessstatuschange

Incident je eskalován k Microsoft pod číslem případu #2108160050002453.

EN:
When trying to win an opportunity it may happen that an associated business process is marked as finished but the opportunity stays open. This state can be replicated when a user does not complete the steps in opportunity win dialog.

This is caused by a defect in preventDefault API of onPreProcessStatusChange event handler as result of a Power Apps service update.

Incident is escalated to Microsoft under case #2108160050002453.
Aug 16, 22:38 CEST
Sep 4, 2021

No incidents reported.