Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Dec 14, 17:16 CET
Identified - CZ:

Tato chyba byla identifikována jako platformní týkající se PowerApps. Oprava chyby bude provedena ze strany MS mezi 15.12.2021 - 15.01.2022.

EN:

This bug has been identified as a Platform bug in PowerApps. The rollout for a fix is planned between 15 Dec 2021 to 15 Jan 2022.
Dec 14, 10:46 CET
Investigating - CZ:

Zaznamenali jsme lokalizovaný problém s prvním načtení dat v různých typech zobrazení. Aplikace zůstávají funkční.

Workaround: Pokud na problém narazíte. Je potřeba znovu načíst data tlačítkem refresh, potažmo znovu přenačíst stránku.

EN:

We have registered an issue with the first load of data in views. This issue is currently localized and Applications remaing operational.

Workaround: If you run into the issue. Please refresh the view by using the refresh button or refreshing the whole page.
Dec 13, 12:59 CET

About This Site

EN: Welcome to TALXIS Status page. You will find incidents affecting our customers here. For support support and service visit our service desk.

CZ: Vítejte na stránce pro dokumentaci stavu služeb TALXIS. Zde můžete nalézt přehled incidentů, které ovlivňují klienty našich aplikací. Pro podporu a dotazy navštivte náš service desk.

Microsoft Degraded Performance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Power Apps ? Degraded Performance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Azure ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
TALXIS Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Integration ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Platform ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Portal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jan 28, 2022

No incidents reported today.

Jan 27, 2022

No incidents reported.

Jan 26, 2022

No incidents reported.

Jan 25, 2022

No incidents reported.

Jan 24, 2022

No incidents reported.

Jan 23, 2022

No incidents reported.

Jan 22, 2022

No incidents reported.

Jan 21, 2022

No incidents reported.

Jan 20, 2022

No incidents reported.

Jan 19, 2022

No incidents reported.

Jan 18, 2022

No incidents reported.

Jan 17, 2022

No incidents reported.

Jan 16, 2022

No incidents reported.

Jan 15, 2022

No incidents reported.

Jan 14, 2022

No incidents reported.