LSI23003 - Microsoft Services Outage
Incident Report for TALXIS
Resolved
EN:
The issue should now be mitigated. Microsoft did a rollback of configration change on the network level

CZ:
Problém by měl být vyřešen. Microsoft obnovil předchozí konfiguraci na úrovni sítě.
Posted Jan 25, 2023 - 12:36 CET
Investigating
EN:
Microsoft 365 / Teams / Azure / DevOps and other services are experiencing an outage connected to their infrastructure currently impacted services are:

-Microsoft Teams
-Exchange Online
-Outlook
-SharePoint Online
-OneDrive for Business
-Microsoft Graph

To be up to date check the status on the following pages:

https://status.office365.com/
https://status.azure.com/en-us/status
https://status.dev.azure.com/_event/362845814

We will also update this thread.

CZ:

Dle zpráv od společnosti Microsoft dochází aktuálně k výpadku Infrastruktury, který zapříčinil nedostupnost služeb a to především:
Microsoft 365 / Teams / Azure / DevOps

-Microsoft Teams
-Exchange Online
-Outlook
-SharePoint Online
-OneDrive for Business
-Microsoft Graph

Aktuální stav Microsoft udržuje na následujích stránkách:

https://status.office365.com/
https://status.azure.com/en-us/status
https://status.dev.azure.com/_event/362845814

Informace o aktuálním stavu budeme aktualizovat i v tomto vlákně.
Posted Jan 25, 2023 - 09:50 CET
This incident affected: Microsoft (Power Apps, Azure).